O kompaniji

..................................

..................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Kapije od kovanog gvožđa

Skorašnji rad

................................

................................

Preduzeće Femil se bavi profesionalnom izradom kovanog gvožđa i elemenata od kovanog gvožđa: kapije, ograde, kovani nameštaj, razne konstrukcije od kovanog gvožđa i sl.

 

Kapije se izrađuju od kovanog gvozdja po modelima iz našeg kataloga ili skicama, idejama, fotografijima klijenta.

Kapije se izrađuju po meri otvora (širine i visine) i u više varijanata: klizne, krilne, konzolne (samonoseće kapije).

Uz izradu kapija vršimo i ugradnju kvalitetnih motora sa opcijom daljinske kontrole otvaranja i zatvaranja.

Kapije od kovanog gvožđa štitimo od korozije odgovarajućim premazima ili toplim cinkovanjem.

 

Kapije od kovanog gvozđa donose eleganciju, prestiž i sigurnost Vašem domu.

 

Kapija od kovanog gvoždja

Ograda od kovanog gvoždja

Gelender od kovanog gvoždja

Sto od kovanog gvoždja

1

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

91

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

100

2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

101

3

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

102

Kontakt

................................................................................................................................

................................................................................................................................