O kompaniji

..................................

..................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Ograde od kovanog gvožđa

Skorašnji rad

................................

................................

Preduzeće Femil se bavi profesionalnom izradom kovanog gvožđa i elemenata od kovanog gvožđa: kapije, ograde, kovani nameštaj, razne konstrukcije od kovanog gvožđa i sl.

 

Kapija od kovanog gvoždja

Ograda od kovanog gvoždja

Gelender od kovanog gvoždja

Sto od kovanog gvoždja

Ograde od kovanog gvožđa izrađujemo po merama stubova, a mozemo ih ugradjivati u otvore bilo kojih oblika.

Takođe, ograde mozemo izrađivati i u luku ili u nekom drugom obliku po Vašoj narudžbini.

Ograde se uobičajeno izrađuju po istom modeli po kome je urađena i kapija. Dizajn ograde i kapije bira klijent, dok materijal od koga se izrađuje ograda moze biti pun ili cev.

Montažu kovane ograde vršimo na postojeće betonske ili čelične stubove ili na naše čelične stubove.

Ograde od kovanog gvožđa štitimo od korozije odgovarajućim premazima ili toplim cinkovanjem.

 

Kovane ograde ne gube svoju lepotu, a uz pravilno održavanje ograde od kovanog gvožđa traju večno.

 

200

 

 

 

 

 

204

 

 

 

 

 

207

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

216

 

 

 

 

 

219

 

 

 

 

 

222

 

 

 

 

 

225

 

 

 

 

 

228

 

 

 

 

 

231

 

 

 

 

 

234

 

 

 

 

 

237

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

246

 

 

 

 

 

249

 

 

 

 

 

252

 

 

 

 

 

255

 

 

 

 

 

258

 

 

 

 

 

261

 

 

 

 

 

264

 

 

 

 

 

267

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

273

 

 

 

 

 

276

 

 

 

 

 

279

 

 

 

 

 

282

 

 

 

 

 

285

 

 

 

 

 

288

 

 

 

 

 

291

 

 

 

 

 

294

202

 

 

 

 

 

205

 

 

 

 

 

208

 

 

 

 

 

211

 

 

 

 

 

214

 

 

 

 

 

217

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

 

223

 

 

 

 

 

226

 

 

 

 

 

229

 

 

 

 

 

232

 

 

 

 

 

235

 

 

 

 

 

238

 

 

 

 

 

241

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

247

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

253

 

 

 

 

 

256

 

 

 

 

 

259

 

 

 

 

 

262

 

 

 

 

 

265

 

 

 

 

 

268

 

 

 

 

 

271

 

 

 

 

 

274

 

 

 

 

 

277

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

283

 

 

 

 

 

286

 

 

 

 

 

289

 

 

 

 

 

292

 

 

 

 

 

295

203

 

 

 

 

 

206

 

 

 

 

 

209

 

 

 

 

 

212

 

 

 

 

 

215

 

 

 

 

 

218

 

 

 

 

 

221

 

 

 

 

 

224

 

 

 

 

 

227

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

233

 

 

 

 

 

236

 

 

 

 

 

239

 

 

 

 

 

242

 

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

248

 

 

 

 

 

251

 

 

 

 

 

254

 

 

 

 

 

257

 

 

 

 

 

260

 

 

 

 

 

263

 

 

 

 

 

266

 

 

 

 

 

269

 

 

 

 

 

272

 

 

 

 

 

275

 

 

 

 

 

278

 

 

 

 

 

281

 

 

 

 

 

284

 

 

 

 

 

287

 

 

 

 

 

290

 

 

 

 

 

293

Kontakt

................................................................................................................................

................................................................................................................................